Privacy Statement

DestinyPebble is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

W: https://destinypebble.wixsite.com/destinypebble

E:  destinypebble@ziggo.nl

T:  0031 6 26370227

 

Jacqueline Starmans is de Functionaris Gegevensbescherming van DestinyPebble. Ik ben te bereiken via destinypebble@ziggo.nl of per telefoon op telefoonnummer 0031 6 26370227

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

DestinyPebble verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voornaam

- Achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Indien dit nodig is om je coaching/begeleiding goed vorm te kunnen geven, dan verwerk ik ook informatie over je gezondheidstoestand.

Verder maak ik gebruik van je BSN of klantnummer indien dit verplicht is voor facturering bij een instantie als bv SVB

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

DestinyPebble verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Uit kunnen voeren van de coaching/begeleiding

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te

  kunnen voeren

 - Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DestinyPebble bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar de gegevens zolang de coaching/begeleiding duurt. Daarna maximaal 7 jaar ten behoeve van de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DestinyPebble verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het delen van gegevens aan derden doe ik alleen na nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming van jou.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DestinyPebble en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar destinypebble@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

DestinyPebble neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via destinypebble@ziggo.nl.

 

Website

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via destinypebble@ziggo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website gebruikt

DestinyPebble gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Destinypebble bekertje suiker0004 copy-0